Licences & Certification

 

                                                      LICENCES                                       

            LICENSE NO          

PETRONAS (SINCE 1994)                                                                                                                       

L-271068-D                                                 

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA                                                                                               

357-02012477                                             

CIDB MALAYSIA                                                                                                                                     

0120050428-WP103835                             

TENAGA NASIONAL BERHAD                                                                                                                

3002514                                                      

FELDA HOLDINGS SDN BHD                                                                                                                 

B-0102150001-01                                     

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA                                                   

BP21/345                                                    

SURUHANJAYA TENAGA (GAS)                                                                                                                       

ST(IP)JG/180/10/1B/96                             

MISC                                                                                                                                                       

MISC-1310-0023                                       

SPAN

SPAN/EKS/(PT)/800-2B/2/15/129

 PRASARANA PRASARANA/GPD/SP(EOI1667)/0237
 SURUHANJAYA TENAGA (ELECTRIC) (TKL)KE/271068D/2015
 SURUHANJAYA TENAGA (GEGASAN GAS)

ST(IP)JG-180/5/3/1,16

 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN 0120050428-WP103835

 

 

 

     CERTIFICATIONS       

                      SCOPE OF REGISTRATION                        

       CERTIFICATE NO     

MS ISO 9001 : 2008

Engineering, Supply, Installation, Commissioning                             

and Maintenance of oil and Gas and General Industry Equipment

716815

MS ISO 14001 : 2004 

Engineering, Supply, Installation, Commissioning 

and Maintenance of oil and Gas and General Industry Equipment

765439

OHSAS 18001 : 2007

Engineering, Supply, Installation, Commissioning 

and Maintenance of oil and Gas and General Industry Equipment

763958

 Print